מפלצת-איתמר

מפלצת-איתמר

תמר-מיפלצת

תמר-מיפלצת

מפלצת-עידורז

מפלצת-עידורז

תמר-מיפלצת-צבע-חדש

תמר-מיפלצת-צבע-חדש

מפלצוצי

מפלצוצי

מפלצת-עידורז-ויודה

מפלצת-עידורז-ויודה

נדב-מפלצת

נדב-מפלצת