בינה מלאכותית ותכנות

המחזור הבא ב-20.1
לילדי חטיבת ביניים

מפגשים מקוונים